Gravminner

Et gravsted betyr så mye – derfor er det viktig å velge gravminne med omtanke

Når en av våre kjære går bort, opplever de fleste at det er godt å ha en grav å gå til. Graven hjelper oss å ære minnet til den som er død.

Alle kulturer har utviklet sine tradisjoner for hvordan de tar vare på gravene og minnet om de døde. Gravminnet har en sentral plass i vår kirkegårdskultur. Så godt som alle graver har et gravminne, som oftest i stein, men andre materialer kan også benyttes, f.eks. smijern.

På gravminnet finner vi navn, fødsels- og døds dato/år og annet som kan identifisere våre kjære. På denne måten understrekes vår egen tilhørighet til gravstedet og til minnet om den personen som er død.

Slekt skal følge slekters gang

Når et barn blir født, og når en av våre kjære dør, blir vi minnet om at vi er en del av den linjen som går gjennom alle generasjoner. Livet hadde sin begynnelse før oss og det kommer til å forsette etter oss. Kirkegården er et av de steder hvor dette perspektivet møter oss tydeligst. De fleste av oss har en eller annen gang vandret mellom gravene, sett på navn og årstall og gjort seg sine tanker.

Slik er kirkegården en viktig plass for hele samfunnet. Når vi velger gravminne, velger vi derfor ikke bare for oss selv, vi gir også vårt bidrag til vår alles møteplass mellom livet og døden.

Kyndig veiledning

Siden de fleste av oss kjøper gravminne bare en eller to ganger i livet, er det viktig at den som ønsker det, får kyndig veiledning før man bestemmer seg.

Vi vil gjerne gi deg den tid og den informasjon du selv føler du trenger for å gjøre et valg du blir fornøyd med.

I våre gamle lokaler i Haugvegen 2 finner du vår gravsteinavdeling. Personellet du treffer der er opptatt av å fortelle deg om båre fordeler og eventuelle ulemper, slik at du kan foreta ditt valg på best mulig grunnlag.  Vi er også opptatt av egenskapene ved de ulike steinsortene og de ulike måter navnet kan preges på steinen.

I lokalene våre på Haugvegen har vi en utstilling som viser deg mulighetene du har når du skal velge. Vi har valgt en steinleverandør som er prisgunstig, men som samtidig ligger helt i første rekke i landet når det gjelder å tilby personlige løsninger. Vår leverandør er Norges største bedrift innen bearbeiding av stein. «Med over hundre års lang håndverkserfaring i steinfaget, en moderne maskinpark og effektiv produksjon – mener vi at kundene våre vil nyte godt av vår faglige trygghet.»

Offentlige vedtekter

Det finnes forskjellige kirkegårdsforskrifter i de forskjellige kommuner som fastsetter gravminnets maksimalt tillatte størrelse, krav til fundamentering, utsmykning, innramming av plantefelt og en del andre forhold.

Fordi valg av gravminne betyr så mye i mange år framover, er det viktig at du orienterer deg om hvilke muligheter du har og hvilke offentlige regler som gjelder i ditt tilfelle.

Vi garanterer at det gravminnet du kjøper gjennom oss er godkjent for den kirkegården der det skal settes opp. Vi søker alltid kirkekontorene før vi sender endelig bestilling til vår leverandør.

Skrifttyper

Navn, fødsels-, døds dato og ornamenter kan graveres inn på steinen, og kan ilegges gull, sølv, svart, grå, hvit eller andre farger. Det kan også graveres dypt inn i steinen uten noen farger (anbefales ikke på polerte flater). Bronsebokstaver/ornamenter kan monteres på steinen, og bronseornamenter kan kombineres med inngravert skrift. Det er også mulig å få avdødes egen håndskrift på gravminnet.

Gravlykter og vaser

Skal gravminnet utstyres med symboler? Det kan være et symbol som beskriver avdøde, eller det kan være mer generelt. Hensikten er å gjøre gravminnet vakrere og mer personlig.

Vi gjør oppmerksom på at montering av lykter og vaser ikke er lovlig i alle kommuner. Ta kontakt med oss, eller med kirkegårdsmyndigheten i den aktuelle kommune.

http://www.eidestein.no