Virke Gravferd

Gravferd

Vårt byrå er tilknyttet Virke Gravferd, som er en del av Hovedorganisasjonen Virke, og eneste bransjeorganisasjonen for Begravelsesbyråer i Norge.

For å oppnå medlemskap i Virke Gravferd må et byrå forplikte seg til å følge strenge, fastlagte krav.

Disse kravene omfatter så vel faglige som menneskelige kvalifikasjoner.

Byrået skal for eksempel:

  • Ha skolert ledelse som har gjennomgått obligatorisk opplæring.
  • Være tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag i året, også under høytider.
  • Ha høy kvalitet på tjenester og materiell
  • Vise full åpenhet om priser og gi informasjon om alternative løsninger
  • Ha orden i økonomiske forhold.

Et byrå som er tilknyttet organisasjonen er forpliktet til å følge Standard for god gravferdsskikk og etiske regler, som blant annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførelsen.