Gravferd

Når du mister en som står deg nær

De fleste opplever en dag å være nærmeste pårørende ved et dødsfall. Kanskje kommer det plutselig og uventet – en ny situasjon som er tung og vanskelig å klare.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av en som står deg nær. I de senere årene er vi blitt mer og mer klar over hvor viktig det er at de etterlatte våger å akseptere sin sorg og ikke flykter fra den.

Sorgen er forskjellig hos alle. Den varierer i styrke og den oppleves ulikt. Den sørgendes personlighet og forholdet til den avdøde er to av faktorene som avgjør hvordan sorgen kommer til uttrykk.

Fordi sorg oppleves og uttrykkes ulikt, er det viktig å ha respekt for hvert enkelt menneskes sorgreaksjoner, både din egen og andres.

Det er mulig å få hjelp i forbindelse med gravferd

Hos oss i begravelsesbyrået treffer du dyktige mennesker som gjennom opplæring og erfaring kan gi de sørgende god hjelp og veiledning i en vanskelig stund. Vi kan gi deg råd og veiledning også utover det som angår selve seremonien ved en gravferd.

Vakttelefon hele døgnet. Tlf: 70 16 92 20

Hva vi kan bistå med

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfall og begravelse. Vårt hovedmål er at pårørende skal forholde seg til en representant fra byrået.

 • Kister og utstyr til gravferd
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet etc.
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste.
 • Alle nødvendige offentlige papir.
 • Søknad om gravferdsstødnad hos NAV.
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni.
 • Gjøre avtale med kirkeverge / prestekontor.
 • Formidle dødsannonser til aviser.
 • Visning / båreandakt.
 • Trykking av program/salmehefter og evt. takkekort
 • Gjøre avtale med solister.
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser.
 • Pynting og assistanse i kirke / kapell • Transport av båre til kirke/kapell – kirkegård.
 • Øvrig transport av kiste evt. urne i inn og utland.
 • Minnesamvær – bistå med å ordne lokaler og servering ved gravferd.
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted.
 • Avtale tid for urnenedsetting
 • Gravmarkør (trekors o.l.) i påvente av gravmonument
 • Gravmonument og/eller Inskripsjon

Kontakt oss i dag dersom du ønsker profesjonell bistand ved gravferd.  

Vi er tilgjengelige på e-post: post@aabb.no og på vår døgnvakt telefon: 70 16 92 20