Dødsannonser

Praktisk informasjon

Dødsfall kunngjøres gjerne gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Ønsker pårørende, eller avdøde at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter seremonien har funnet sted. Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene og deltagelse fra personer utenfor den nærmeste familien kan være en god støtte i sorgen. Det er de etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfall. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt. Byrået er behjelpelig med utforming og oversending av annonsen til ønsket avis.