Gravferdsstønad

Bestemmelse om ytelser fra folketrygden

Den avdøde må være medlem i folketrygden på det tidspunktet dødsfallet skjer, eller være forsørget familiemedlem til en som er medlem i folketrygden.

Den som dekker utgiftene til gravferden har rett til stønaden. Den ansvarlige for gravferden kan gi andre, f.eks. begravelsesbyrået, fullmakt til å få utbetalt stønaden. Fristen for å sette frem krav er 6 måneder etter dødsfall.

Disse stønadene kan gis: – Behovsprøvd gravferdsstønad med opptil kr. 27.390.-* Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander. (Egenandel kr. 2.740.-*)

* Beløpene gjelder fra 1. juli 2023.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og kan gis med opptil kr. 27.390,-* til dekking av faktiske utgifter til gravferden.

Utgifter til gravmonument medregnes som utgift til gravferden.

Gravferdsstønad gis uavkortet til avdøde under 18 år, opptil 27.390,-*, til dekning av faktiske utgifter til gravferden.

Vi hjelper deg gjerne med utfylling og innsending av søknad. Forutsetningen er at vi har avdødes og eventuelt ektefelles siste års skattemelding.

*Beløpene gjelder fra 1. juli 2023.