Far Vel - Et nært samarbeid

Far Vel - et nært samarbeid

Vi er stolte medeiere av gravferdsalliansen Far Vel. Far Vel består av frittstående lokale begravelsesbyrå som har valgt å inngå et forpliktende samarbeid når det gjelder felles innkjøp, utarbeidelse av materiell, ressursutnyttelse, og et godt faglig og sosialt nettverk. Slik vil vi styrke vårt kundetilbud og konkurransekraft.

Les mer om Far Vel her: www.far-vel.no

Far Vels verdier

Far Vel er kulturbærende og nytenkende, med høy etisk bevissthet og kvalitet. Verdier som hvert enkelt byrå jobber med i det daglige og som er viktig for Far Vel i sitt arbeid er en ærlig, raus og medmenneskelig tone for å skape respekt, integritet og verdighet.