Informasjon

Det første som må gjøres når et dødsfall intreffer i hjemmet er å kontakte en lege. Legen stadfester dødsfallet og dødsattest blir skrevet. Når dette er gjort tar dere kontakt med oss på tlf: 70 16 92 20, vi kommer når dere ønsker at avdøde skal hentes. Noen ønsker at vi kommer med det samme, noen ønsker å ha avdøde hjemme en stund.

grief

Tiden etter at du har mistet en av dine aller nærmeste, vil som oftest være tung og vanskelig. Opplevelser og følelser kan ligge som et sorgtungt svøp. Iblant føler en seg rett og slett bare tom. Sinnsstemningen kan også være omskiftelig. Stabiliteten i hverdagen og din indre trygghet stilles gjerne på de hardeste prøver. Tapet kan iverksette reaksjoner som frykt, sinne og smerte.

De fleste opplever en dag å være nærmeste pårørende ved et dødsfall. Kanskje kommer det plutselig og uventet – en ny situasjon som er tung og vanskelig å klare.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av en som står deg nær. I de senere årene er vi blitt mer klar over hvor viktig det er at de etterlatte våger å akseptere sin sorg og ikke flykter fra den.

Den avdøde må være medlem i folketrygden på det tidspunktet han eller hun dør, eller være forsørget familiemedlem til en som er medlem i folketrygden.

Den som dekker utgiftene til gravferden har rett til stønaden. Han eller hun kan gi andre, f.eks. begravelsesbyrået, fullmakt til å få utbetalt stønaden. Fristen for å sette frem krav er 6 måneder etter dødsfall.

Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Statsforvalteren som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.

En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske.

Alfa Begravelsesbyrå kan ta hand om alle praktiske forhold i forbindelse med hjemsendelse av avdøde til utlandet. Vi trenger navn, adresse og telefonnummer til mottaker av kisten i hjemlandet, samt avdødes pass. I de fleste tilfeller trenger vi også kontakt med avdødes ambassade for å klarere hjemsendelsen av den avdødes kiste. Noen ambassader trenger Apostille stempel fra Fylkesmannen i Norge på dødsattesten. Vennligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Trenger du hjelp til å endre eller slette en Facebook profil? Opprette en minneside, eller endre en eksisterende Facebook profil til en minneside?

Det kan være behov for å rydde opp ved å slette, endre eller ta vare på for eksempel profiler på sosiale medier, bilder, blogginnlegg, personlige tekster eller andre personlige spor.

Vi er medeiere i gravferdsalliansen Far Vel. Far Vel består av frittstående lokale begravelsesbyrå som har valgt å inngå et forpliktende samarbeid når det gjelder felles innkjøp, utarbeidelse av materiell, ressursutnyttelse, og et godt faglig og sosialt nettverk. Slik vil vi styrke vårt kundetilbud og konkurransekraft.

Vårt byrå er tilknyttet Virke Gravferd, som er en del av Hovedorganisasjonen Virke, og eneste bransjeorganisasjonen for Begravelsesbyråer i Norge.

For å oppnå medlemskap i Virke Gravferd må et byrå forplikte seg til å følge strenge, fastlagte krav.