Hjelp ved dødsfall

Dødsfall utenfor sykehus eller instiusjon

Det første som må gjøres når et dødsfall intreffer i hjemmet er å kontakte en lege. Legen stadfester dødsfallet og dødsattest blir skrevet. Når dette er gjort tar dere kontakt med oss på tlf: 70 16 92 20, vi kommer når dere ønsker at avdøde skal hentes. Noen ønsker at vi kommer med det samme, noen ønsker å ha avdøde hjemme en stund. Kanskje er det flere familiemedlemmer som ønsker å se avdøde før vi transporterer videre.

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon transporteres avdøde til Alfa Begravelsesbyrå sitt kjølerom på Borgundvegen 432. Etter samtale med pårørende kan de få mulighet til å se avdøde på visningsrommet på samme lokasjon. Visning av avdøde kan også avtales på et senere tidspunkt.

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Det første som må gjøres når noen dør er å melde dødsfallet til en lege. Inntreffer dødsfallet på sykehus, pleiehjem, sykehjem, eldresenter eller lignende, tilkaller personalet lege. Legen fyller så ut dødsattest. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes fra rommet. Personalet informerer om veien videre og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. 

Sykehuset eller institusjonen tilrettelegger slik dere får se avdøde på rommet, om det er ønskelig. Det er også mulig å gjøre dette på et senere tidspunkt. Avdøde blir så transportert til kjølerom.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon 70 16 92 20.

Dødsfall i utlandet

Alfa begravelsesbyrå bistår flere ganger i år med hjemtransport av avdøde. Vi har bred erfaring og gode samarbeidspartnere med hjemsendelse både i Norge og i utlandet. Gjennom mange års erfaring har vi i Alfa spesialisert oss på de juridiske formalitetene og alt det praktiske arbeidet i slike situasjoner. Vi vil alltid være beredt til å bistå.

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Hvis avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen. Hadde ikke avdøde reiseforsikring, må pårørende selv dekke kostnadene. Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.

Ved dødsfall i Norden og Storbritannia, Svalbard, Jan Mayen og norske biland – Vi kan bistå med transport av avdøde til hjemsted i Norge. Hvis avdød var folkeregistret i Norge og medlem av Folketrygden, dekker NAV utgiftene til hjemtransport. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Hvis avdøde hadde reiseforsikring

Ta direkte kontakt med forsikringsselskapet eller ring SOS International. SOS International samarbeider med de fleste forsikringsselskaper i Norden og har en døgnåpen alarmsentral. Der får du god hjelp og veiledning. SOS International sørger for at avdøde blir transportert til hjemlandet.

Alle transportkostnader dekkes av reiseforsikringen.

Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring

Ta kontakt med stedets norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Vi i Alfa Begravelsesbyrå kan bistå med transport av avdøde hjem til Norge. Pårørende må selv dekke transportkostnadene. Forsendelse av urne kan være rimeligere enn forsendelse av avdød i kiste.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og bistand på telefon: 70 16 92 20.