Askespredning

Om askespredning

Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.

En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske.

Den som sørger for gravferden kan søke om dette etter en personens død. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin død.

Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta selve handlingen eller askespredningen.

Spredning av aske i naturen skal foregå i sømmelig former, og med respekt for avdøde.

Handlingen skal skje diskré og avskjermet fra utenforståendes oppmerksomhet.

Asken kan tømmes ut av urnen over land, eller vann. Dersom asken skal i vann, kan det i stedet benyttes en vannoppløselig urne som senkes ned i vannet i sin helhet.

All aske skal spres samtidig og udelt.

Vi kan bistå med båt og mannskap, om det er ønske om askespredning til havs.