Haugvegen 2, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20
Hjelp og støtte i en av livets tyngste stunder

Velkommen til Alfa Begravelsesbyrå

Med vår lange erfaring og personlige omtanke
vil vi bistå med alt ved dødsfall og gravferd. 

Deres ønsker og valg er viktig for oss.