Borgundvegen 432, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Gravferdsstønad

Bestemmelse om ytelser fra folketrygden

Den avdøde må være medlem i folketrygden på det tidspunktet han eller hun dør, eller være forsørget familiemedlem til en som er medlem i folketrygden.

Den som dekker utgiftene til gravferden har rett til stønaden. Han eller hun kan gi andre, f.eks. begravelsesbyrået, fullmakt til å få utbetalt stønaden. Fristen for å sette frem krav er 6 måneder etter dødsfall.

Disse stønadene kan gis: – Behovsprøvd gravferdsstønad med opptil kr. 25.377.-* Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander. (Egenandel kr. 2.538.-*)

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2021.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og kan gis med opptil kr. 25.377,-* til dekking av alminnelige utgifter til gravferden.

Utgifter til gravmonument medregnes som utgift til gravferden.

Gravferdsstønad gis uavkortet til avdøde under 18 år, opptil 25.377,-*, til dekning av faktiske utgifter til gravferden.

Byrået ordner med alle søknader. Forutsetningen er at vi har siste års ligningsattest /selvangivelse eller en kopi av denne eller årets ligning.

*Beløpene gjelder fra 1. januer 2021.