Haugvegen 2, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Dødsfall utenfor sykehus eller instiusjon

Det første som gjøres.

Det første som må gjøres når et dødsfall intreffer i hjemmet er å kontakte en lege. Legen stadfester dødsfallet og dødsattest blir skrevet. Når dette er gjort tar dere kontakt med oss på tlf: 70 16 92 20, vi kommer når dere ønsker at avdøde skal hentes. Noen ønsker at vi kommer med det samme, noen ønsker å ha avdøde hjemme en stund. Kanskje er det flere familiemedlemmer som ønsker å se avdøde før vi transporterer videre.

Hvis dødsfallet inntreffer brått og helt uventet, ringer dere 113 for øyblikkelig hjelp.

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon transporteres avdøde til nærmeste kjølerom. Avdøde blir i de fleste tilfeller hentet på båre. Lar det seg gjøre å hente avdøde i kiste, legger vi til rette for det. Dette avtaler vi nærmere når dere tar kontakt med oss.