Haugvegen 2, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Dødsfall utenfor sykehus eller instiusjon

Ålesund kommune:

Det første som må gjøres når dødsfall intreffer i hjemmet er å kontakte AMK eller legevakt. Når lege kommer, blir dødsfallet stadfestet og dødsattest blir skrevet. Når dette er gjort tar dere kontakt med oss på tlf: 70 16 92 20, vi kommer når dere ønsker at avdøde skal hentes. Noen ønsker at vi kommer med det samme, mens andre ønsker å ha avdøde hjemme en stund. Kanskje er det flere familiemedlemmer som ønsker å se avdøde før vi transporterer videre.

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon transporteres avdøde til kjølerom ved Ålesund sjukehus. Avdøde blir i de fleste tilfeller hentet på båre. Om det er avtalt på forhånd, og det lar seg gjøre å hente avdøde i kiste, legger vi til rette for dette. Dette avtaler vi nærmere når dere tar kontakt med oss.

Giske kommune:

Det første som må gjøres før vi som byrå kan bistå dere med å hente avdøde, er at lege eller AMK har vært tilstede å erklært vedkommende død. Det blir da utskrevet en dødsattest av legen som er tilstede. Når dette er gjort tar dere kontakt med oss på tlf: 70 16 92 20, vi kommer når dere ønsker at avdøde skal hentes. Noen ønsker at vi kommer med det samme, mens andre ønsker å ha avdøde hjemme en stund. Kanskje er det flere familiemedlemmer som ønsker å se avdøde før vi transporterer videre.

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon transporteres stort sett avdøde til kjølerom på Johanneskapellet. Kjølerommet på Johanneskapellet har bare kapasitet til å ta i mot kister, avdøde i Giske kommune hentes som regel i kiste. Da avtaler vi hvilken kiste pårørende ønsker å bruke før vi henter avdøde.