Borgundvegen 432, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Det første som må gjøres når noen dør er å melde dødsfallet til en lege. Inntreffer dødsfallet på sykehus, pleiehjem, sykehjem, eldresenter eller lignende, tilkaller personalet lege. Legen fyller så ut dødsattest. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes fra rommet. Personalet informerer om veien videre og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. 

Sykehuset eller institusjonen tilrettelegger slik dere får se avdøde på rommet, om det er ønskelig. Det er også mulig å gjøre dette på et senere tidspunkt. Avdøde blir så transportert til kjølerom.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon 70 16 92 20.