Haugvegen 2, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Personalet varsler pårørende og tilkaller lege, legen fyller så ut dødsattest. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes fra rommet. Personalet informerer om hva som skjer videre, og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. 

Du får anledning til å se avdøde på rommet. Det er også mulig å gjøre dette på et senere tidspunkt. Avdøde blir så transportert til kjølerom.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon 70 16 92 20.