Borgundvegen 432, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Dødsfall i utlandet

Alfa begravelsesbyrå bistår hvert år med hjemtransport av avdøde. Vi har bred erfaring og gode samarbeidspartnere med hjemsendelse både i Norge og fra utlandet. Gjennom mange års erfaring har vi i Alfa spesialisert oss på de juridiske formalitetene og alt det praktiske arbeidet i slike situasjoner. Vi vil alltid være beredt til å bistå.

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Hvis avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen. Hadde ikke avdøde reiseforsikring, må pårørende selv dekke kostnadene. Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.

Ved dødsfall i Norden og Storbritannia, Svalbard, Jan Mayen og norske biland - Vi kan bistå med transport av avdøde til hjemsted i Norge. Hvis avdød var folkeregistret i Norge og medlem av Folketrygden, dekker NAV utgiftene til hjemtransport. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Hvis avdøde hadde reiseforsikring

Ta direkte kontakt med forsikringsselskapet eller ring SOS International. SOS International samarbeider med de fleste forsikringsselskaper i Norden og har en døgnåpen alarmsentral. Der får du god hjelp og veiledning. SOS International sørger for at avdøde blir transportert til hjemlandet.

Alle transportkostnader dekkes av reiseforsikringen.

Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring

Ta kontakt med stedets norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Vi i Alfa Begravelsesbyrå kan bistå med transport av avdøde hjem til Norge. Pårørende må selv dekke transportkostnadene. Forsendelse av urne kan være rimeligere enn forsendelse av avdød i kiste.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og bistand på telefon: 70 16 92 20.